Работно времеДелнични дни: от 09:00 до 18:30 ч.

Събота и празнични дни: от 10:00 до 13:00 ч.

Тел. номера: 0888 38 98 57, 0877 38 98 57

Молим Ви за предварително уточняване на дата и час за преглед или манипулации!